За поръчки: 056/830103

Условия за ползване

1. Политика за защита на личните данни - обща информация

С представяне на настоящите правила имаме за цел да Ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR). 

Наш изключителен приоритет е да защитаваме личните Ви данни и да получим Вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните Ви данни от Ларус ЕООД.

Ако маркирате "Съгласен съм" Вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме посочили по-долу.

2. Кои лични данни обработваме?

1 Попълвани и изпращани от Вас форми


Възможно е да събираме разнообразни лични данни, с цел подобряване качеството на обслужване и изпълнение на направените от Вас поръчки.


Обичайно, събираме следните данни:


Вашите имена;

Потребителско име;

Парола;

Мобилен телефон;

Адрес на електронна поща;

Град;

Адрес за физическа доставка;

Данни за кореспонденция с Вас.


2 Данни, събирани чрез наблюдения


Когато осъществявате достъп до интернет сайта на LARUS.BG, автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузер, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице.Тази информация се използва с диагностична, статистическа цел, за поддръжка на функционалността му и информация относно ползването на сайта ни. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.


За всички посетители ние и доставчиците на използваните от нас инструменти, обичайно събираме следните данни за Вас:


IP адреса, от който правите посещението;

Идентификатор на браузъра Ви;

Идентификатор на мобилното Ви устройството;

 

Поведение спрямо съдържанието на сайта/мобилната апликация – навигация, използвани интерфейсни елементи, време на престой;

Вашите търсения;

Вашите коментари.


За логнатите потребители, към посочените по-горе данни, събираме и идентификатори, свързващи ги с конкретния профил на потребителя.


Ларус ЕООД съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет. Непълнолетни лица не трябва да предават лични данни на сайта на електронен магазин LARUS.BG без разрешението и знанието на своите родители или настойници. LARUS.BG няма да събира лични данни ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

3. Как събираме данните за Вас?

Защитата на личните данни на нашите потребители е важна грижа за нашата фирма. Личните данни са информация, която служи за Вашата индикация – име, адрес, електронен или пощенски адрес. Ларус ЕООД не събира лични данни от Вас, освен ако Вие не ги предоставите в случай, когато поръчвате от нас стоки или се абонирате за информационни бюлетини.


Ние можем да събираме информация за Вас по няколко начина:


1.Попълвани и изпращани от Вас форми, свързани с използваните услуги


Чрез изпращането им, Вие съзнателно споделяте лични данни. За всяка форма, съдържаща изпращане на лични данни, ще посочим целите на използване, срок на съхранението им, трети страни, с които евентуално ще ги споделим, начините да упражните правата си по Регламента.


Например:

когато създавате профил на уебсайтовете на Ларус ЕООД, Вие ни предоставяте лична информация, включително имената си, телефонен номер и електронна поща;

когато участвате в игри, конкурси или промоции на Ларус ЕООД и/или на трети страни – Партньори на Ларус ЕООД, Вие предоставяте лична информация според спецификата на играта, обичайно – имена, телефонен номер, електронна поща;

когато закупувате артикули и стоки от нашите онлайн магазини обичайно предоставяте лични данни – имена, телефонен номер, електронна поща, адрес за доставка.


2 Данни, събирани чрез наблюдения


Понякога събираме информация за Вас наблюдавайки Вашето поведение на сайтовете ни.

За целта използваме стандартни за Internet подходи за проследяване на потребителското поведение, напр. използване на мрежово оборудване, за проследяване на IP адреса Ви, анализиране на информацията налична като част от комуникацията в изпозлваните от нас протоколи за запис и обмен на идентификатори на Вас и устройството Ви, напр. HTTP GET/POST заявките, използване функционалностите на JavaScript и други стандартни и широко разпространени в WEB програмни езици за извличане на данни и информация за контекста Ви браузър, операционна система, резолюция на екрана, език и др.


3 Данни, получени от трети страни

Използвайки различни инструменти за онлайн анализ, ние можем да получим детайлни, но агрегирани данни за аудиторията на сайтовете ни. Това не са лични данни по смисъла на Регламента.


4 Бисквитки


Ларус ЕООД използва на своите сайтове бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочните в сайта услуги. Някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на сайтовете. Повече информация за "политиката на Ларус ЕООД по отношение на бисквитките може да намерите тук".

4.  На кого може да предоставим Ваши лични данни?

Ние понякога разкриваме вашата лична информация на трети лица - Партньори на Ларус ЕООД,  при спазване на изискванията на Регламента, като например:

Трети лица, доставчици на платежни/ банкови услуги;

Трети лица, доставчици на куриерски услуги;

Трети лица, които са оправомощени органи и в съответствие с българското законодателство;


5. Какви права имате и как можете да ги упражните?

Наш приоритет е както да Ви информираме за Вашите законови права, така и да гарантираме тяхното спазване. Вие имате следните права, които следва да се съблюдават при обработване на личните Ви данни:


Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни;

Да поискате коригиране или допълване на данните Ви при констатирана неточност чрез писмено заявление, отправено до нас;

Право на достъп до личните Ви данни;

Право на ограничаване обработването на личните Ви данни;

Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни;

Правото на преносимост на данните;

Право да поискате изтриване на личните Ви данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);

Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни.

Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни.

Всеки регистриран в LARUS.BG потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на профила и изтриване на всички лични данни. За тази цел потребителят следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като използва адреса на електронната си поща, посочен при регистрацията си. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.


Имате избор как да подадете искането си – може да го направите в електронен вид от Вашия профил или в хартиен вид – до нашия търговски офис. Идентификацията Ви ще стане чрез логин и изпращане на заявка за изтриване на лични данни от сайта, за който искате да упражните правата си. Ако нямате създаден профил, ще извършим идентификацията Ви на място в нашия офис.


Определният в Регламента срок за отговор на Вашето искане е до 1 (един) месец. С оглед сложността и броя на исканията, можем да удължим този срок с още 2 (два) месеца, за което ще Ви уведомим по избран от Вас подходящ начин.


Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:

за да се изпълни законово задължение;

за да се установи, упражни или защити правна претенция;


6. Как съхраняваме?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.


Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.


Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.


Настоящата политика за поверителност е актуална към дата 25.05.2018 г.


Ларус ЕООД запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. Ларус ЕООД не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайтовете не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.


Моля, изпращайте вашите въпроси и коментари относно бисквитките или поверителността на адрес: larus-admin@larus-cards.com


Уведомяваме Ви, че Ларус ЕООД има нова Политика за поверителност и защита на личните данни във връзка с нов Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 г.
Моля, да се запознаете с нея! Прочети тук