За поръчки: 056/830103

Контакти


АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ   

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС ЛАРУС БУРГАС

Адрес: Ул.Цар Калоян 142, ет.4

Търговски отдел:
тел.056/830103
тел./факс: 056/821835
e-mail: info@larus-cards.com

sklad@larus-cards.com
Лица за контакт:
Божидара Видева
Севдалина Владимирова

Дизайнерски отдел:
тел./факс: 056/812889
e-mail: design@larus-cards.com
Лице за контакт:
Дима Тюлева

Производствен  отдел:
тел./факс: 056/812889
e-mail: hamzova@larus-cards.com
Лице за контакт:
Стоянка Хамзова

Счетоводен отдел:
тел.
056/830562
тел./факс:056/821835
e-mail: office@larus-cards.com 
Лице за контакт:
Десислава Желязкова


ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛИ на  ЛАРУС ПО РЕГИОНИ


Търговски отдел - Бургас:

Адрес: Ул.Цар Калоян 142, ет.4  
0893/541600, 056/830103
тел./факс 056/821835
e-mail: info@larus-cards.com 


Лице за контакт:
Красимира Вълчева, тел. 0895536408


Търговски отдел - София:

тел.: 0894 684 590
e-mail: infosofia@larus-cards.com


Търговски отдел - Варна:

Адрес: ул. "Даме Груев" № 28  
тел./факс 056/821835
е-mail: infovarna@larus-cards.com
Лица за контакт: 
Иван Димов - 0898433778
Живко Николов - 0894684568

Уведомяваме Ви, че Ларус ЕООД има нова Политика за поверителност и защита на личните данни във връзка с нов Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 г.
Моля, да се запознаете с нея! Прочети тук